Close nav
close

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

A.) Taraflar 

Kusciftligi.com’a üyelik gerçekleştirdiğinizde yürürlükte yer alan sözleşmeyi tanımı ile okuyup anladığınızı bununla beraber geçerli hükümleri kabul ettiğinizi onay ve taahhüt edeceksiniz. 

B.) Tanımlar 

1.Üye: Kusciftligi.com’a üyelik gerçekleştiren kişi ve şahıslar ‘sözleşme’ de yer alan şartlar çerçevesinde site üzerinde yer alan hizmetlerden faydalanan gerçek ya da tüzel kişi/kişiler tarafından bu sitenin kurulduğunu bildirmek isteriz. 

Kusciftligi.com adresinin görevleri; üyelerin sözleşme bazındaki eylemlerini yerine getirmek ve site içi hizmetler gerçekleştirmektir. 

Alıcı: Kusciftligi.com’da yer alan hizmetleri kullanıp ‘satıcı’ aracılığı ile ürünleri satışa arz eden ve satın alan kişi veya kullanıcıdır. 

Satıcı: Kusciftligi.com’a sunulan hizmetlerin kullanılarak hukuki mülkiyet haizi ve mülkiyet üzerinde tasarruf hakkı, tasarruf yetkisi olan diğer üyelere satış sunan kullanıcıdır.

Üye adı: Kusciftligi.com Üyelerinin Kusciftligi.com web sitesinde ki hizmetlerinden yararlanmak için site içinde diğer kullanıcı ve üyelere görünen ve üyeyi tanıtan kimlik adıdır. 

Üye şifresi: Kusciftigi.com sitesine üye olmak için üye kendinin belirlediği ve üyeden başka kimsenin bilmediği harf ve numaraların yer aldığı şifredir. 

Ürün: Kusciftligi.com’da satıcı olan kişinin sattığı bütün mal ve hizmetlere ürün adı verilmektedir. 

İlan: Kuscifligi.com web satış portalı içerisinde kullanıcıların belirleyerek satışa sunduğu ürünlerin kategorisi ve her türlü malın reklamıdır. 

Hizmet: Kusciftligi.com sitesi içerisinde kullanıcıların alım satım işlerinde ki birbirleri ile karşılıklı iletişimidir. Site adına yapılan pek çok materyal hizmet kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

C.) Sözleşmenin kapsam ve içeriği 

Sözleşme konusu; kusciftligi.com internet sitesinde verilen hizmet ve bu hizmetlerden yararlanma koşulları taraf ve hakların yükümlülüklerinin tespitidir. 

2. Sözleşme içeriğine göre ‘Sözleşme’ kusciftligi.com sitesinde ki kullanım, üyelik ve hizmetlere dair kusciftligi.com tarafından gerçekleştirilmiş duyurular, hizmetler, açıklamalar, uyarılar ve yazı gibi beyanlardan oluşmuştur. 

Kullanıcı sözleşmesindeki hükümler tasdik edildiğinde kusciftligi.com sitesinde bulunan kullanımları üyelik ve hizmetleri kusciftiligi.com aracılığı ile beyan ve bu beyanlara ilişkin davranışlar kabul edilerek tasdik edilmiş olacaktır. 

D.) Üyeliğin ve hizmetlerin Kullanım şartları 

Üyelik, kusciftligi.com da yer alan kategorilerde ve alanlarda üyelik gerçekleştirmek isteyen kişilerin kusciftligi.com’a üyelik gerçekleştirmek için gereken kimlik bilgisi ve üye kayıt işlemlerinin yapılması ayrıca kusciftligi.com aracılığı ile üyelerin kayıt işlemlerinin onaylanması ile gerçekleştirilir. Üyelerin işlemleri tamamlanmadan önce bu sözleşmede belirtilen kullanıcı hak ve yetkilere sahip olmak mümkün değildir. 

Kusciftiligi.com’a üyelik gerçekleştirmek için T.C kanunlarına göre ergin olmak ve reşit olmak ayrıca sözleşmenin H maddesine göre kusciftligi.com sitesinde yetkili kişilerce bazı üyelerin geçici, süresiz uzaklaştırma ya da yasaklama almamış olması şarttır. Reşit ve ergin olmayanlar yukarıda ki metinde yer aldığı gibi bu sözleşmenin H maddesi gereğince, kusciftligi.com tarafından yasaklanan ya da uzaklaştırma alan kişiler tekrar kayıt olamaz ve üyelik gerçekleştiremezler. 

E.) Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri 

Siteye üye olmak isteyen kullanıcılar üyelik şartları gereğince kusciftligi.com da hizmet alabilmek için ve herhangi bir üyelik işlemi gerçekleştirebilmek için kullanıcı sözleşmesinde yer alan kural ve yürürlükleri okuyarak anlayıp tasdik ve beyan etmeleri gerekmektedir.  

Üyeler ve site için geçerli gizlilik politikasına göre; hükümler ve yürürlükte yer alan emredici kurallar mevzuat bazında üyelerce üçüncü şahısların hakları ihlal edildiğinde kusciftligi.com veri tabanında yer alan gizli ve özel bilgilerin, ticari bilgilerin resmi makamlara bildirileceği ve hak sahibi şahısların açıklama yetkisine sahip olacağı bilinmelidir. Ayrıca Kusciftligi.com’dan her ne sebeple olursa olsun tazminat gibi maddi gerekçelerin talep edilmeyeceğini tasdik ve beyan ederler. 

Üyeler; kuscifligi.com üzerinden sunulmuş hizmetlerden yararlanmak için site içinde ki üye adı ya da üyelik şifresi gibi bilgilerin üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi özelliklere ilişkin ihmal ve kusurlarda üyeler ve üçüncü kişiler uğrayacakları zararları kusciftligi.com’un doğrudan ya da dolaylı olarak karşılama sorumluluğu yoktur. 

Üyeler Kusciftligi.com sitesinde kendilerinin beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu kanıtlamış olurlar. Kusciftligi.com sitesi üzerinden üyelerin kendileri tarafından yüklemiş ya da değiştirilmiş bilgi ve içeriklerin doğrulanmasında gerekli araştırmanın sorumlusu değildir ve tazminat gibi gerekçeleri karşılama sorumlusu tutulamazlar. 

Üyeler, Kusciftligi.com sitesinin yazılı ve resmi onayı olmadan sözleşme içerisinde yer alan hak ve sorumlulukları kesinlikle üçüncü kişiye devredemezler. 

 Kusciftligi.com sitesinin verdiği hizmetler kapsamında bu siteyi kullananlar sadece hukuki amaçlar çerçevesinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyelerin site de yaptıkları yasal olmayan işlemlerden kendileri sorumludur.